Fandema women development center

Projecte de cooperació al desenvolupament local enfocat a les dones amb risc d’exclusió social.